Autism Familjeläger

AUTISM FAMILJELÄGER

Allmän information om Autism Sverige familjeläger


Sedan början av 90-talet har Autism Sverige (tidigare Autism- och Aspergerförbundet) årligen anordnat familjeläger för sina medlemmar. Dessa sommarfamiljeläger är ett utmärkt tillfälle för hela familjen att åka iväg och tillsammans njuta av ledighet, umgås med varandra och träffa andra familjer i liknande situation.


På lägren finns det ledare som varje dag ordnar utflykter och aktiviteter där det är frivilligt att delta. Aktiviteter riktar sig till hela familjen och några återkommande populära aktiviteter är bland annat utelek, aktivitet med terapihundar och naturupplevelser. Det finns även en samlingsplats för bland annat pyssel, lego och brädspel.


Sommaren 2022 skapades en kort film om Autism- och Aspergerförbundets lägerverksamhet (Autism Sverige), https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/lager/


Klicka här för mer information om Autism familjeläger 2024

Hitta på sidan

Målgrupper


Varje år genomförs läger för olika målgrupper.


Målgrupperna består av läger för

  • familjer där ett eller flera barn eller ungdomar har autism och intellektuell funktionsnedsättning;
  • läger för ungdomar och vuxna med autism och intellektuell funktionsnedsättning med familj;
  • familjer där ett eller flera barn har autism utan intellektuell funktionsnedsättning (tidigare Aspergers syndrom)
  • familjer där ett eller flera ungdomar har autism utan intellektuell funktionsnedsättning (tidigare Aspergers syndrom)


Beroende på årets antal läger kan målgrupperna växlas eller anpassas.


Aktiviteter och upplägg


Vid Autism Sveriges familjeläger ordnas det varje dag utflykter och aktiviteter av lägrets aktivitetsledare. Deltagande i dessa är frivilligt och nästan alla aktiviteter är till för hela familjen. Det finns olika utomhusaktiviteter, utflykter, kreativt skapande, djur och naturupplevelser. Möjlighet till pyssel, spela spel och egna utflykter finns också.

Det är viktigt att förstå att Autism familjeläger är olikt "kollo". Alla aktiviteter är frivilliga och dom allra flesta aktiviteter är riktade till alla familjemedlemmar. Aktivitetsledare agerar som fritidsledare och håller i aktiviteter och logistiken. Det är alltid vårdnadshavare eller assistenter som har ansvaret för barnen. Det finns ingen barnpassning på lägret och behövs extra stöd rekommenderar vi att ta med extra vuxna och/eller assistent.


Information inför kommande läger


Information om följande års familjeläger finns i förbundets decembernummer av tidningen ”Autism". Information finns även tillgänglig på Autism Sveriges webbplats

https://www.autism.se/om-oss/vad-vi-gor/lager/ och på lägerkoordinators hemsida https://loesvollenbroek.com/autism-familjel-ger/. Vanligtvis är anmälningsperioden från mitten av december till mitten av januari.


senast uppdaterad 2023-11-28